Baltiska Utställning år 1914 i Pildammarna

En stolt avslutning på en blomstrande historia

Det ödesdigra året 1914 arrangerade Malmö den stora Baltiska utställningen. Att beskrivas som en enda stor folkfest, så kan man säkert beskriva denna avslutning som skedde i Pildammsparken sommaren år 1914.
Till detta stora evenemang tillverkades en karta
Pharus-plan öfver Malmö 1914 för alla turister.
En karta som trycktes i Berlin med svensk text. Kartan speglar vad en turist förväntas behöva veta om Malmö i början av förra seklet.

Alla järnvägsstationer var naturligtvis ordentligt märkta. Staden hade inte mindre än fyra resandestationer, utöver Statens station [nuvarande Centralstation] som var den viktigaste även Östervärns station, Södervärns station och Ystads station. Stadens moderna lokala kommunikationsnät med elektriska spårvägslinje visas också på planen. Strax öster om nya begravningsplatsen har spårvägshallarna just byggts.

Resenärerna behövdes naturligtvis någonstans att bo. På kartan gick att finna Temperance, Stadt Hamburg samt Tunneln. Ett betydligt lyxigare Hotell hade iordningställts just för Baltiska utställningen Grand Hotell Fersen, där även varje rum utrustats med telefon. Anmärkningsvärt att inte Hotell Savoy eller Hotell Kramer fanns med, man skyllde helt enkelt på platsbrist. I samband med utställningen förväntades även av turisterna att dessa besökte museet, rådhuset Karl X Gustavs staty. Kyrkor som S:t Petri, S:t Pauli och Caroli var självklara sevärdheter. Om man mot förmodan hade krafter kvar efter rundvandringen kunde man senare säkert förnöja sig på stadens andra nöjesinrättningar, Hippodromen, Kungsparken eller varför inte Hamnpaviljongen.

Här kunde man se de olika nationernas flaggor fladdra i vinden fladdra tillsammans med dessa kvinnors hellånga vita kjolar som lyste ikapp med sommarsolen. Hela denna "vita sommarstad" så kallades faktiskt detta ställe p.g.a. sina många vita hus, som blev ett för många populärt utflyktsmål. Hela parken sprudlade av glädje, allt var en enda stor folkfest, med restauranger, nöjesfält, dansbanor, kaféer, karamellstånd, paviljonger etc, etc. Deltagarna - Sverige, Danmark, Tyskland samt Ryssland svarade för var sin paviljong där man kunde se allt från bilar och lokomotiv till konst och pälsar.

En sommarkväll 1914, fylld av förväntan.
Spårvagnen har just passerat idrottsplatsen. Här rullar den uppför rampen till utställningsentrén.

Baltiskan som sådan rent arkitektektoniskt blev väldigt lyckad bland annat med det höga vita tornet med trappgavlar som reste sig stolt vid huvud ingången , samt den stora vita konsthallen med sin vita spegeldamm. Allt var på väg att bli till en riktigt stor och lyckad succé när det första världskriget bröt ut och den då framgångsrika utställning gick mot ett snöpligt slut. Men än idag talas det om Baltiska, denna stolta avslutning på en blomstrande period i Malmös historia, frågan måste ställas får vi någonsin uppleva en sådan period igen, alltså en blomstrande period, frågan tåls att ställas.

 En av många sevärdheter på Baltiska Spelen, Malmö år 1914.

Serietävlingar 5 - 12 Juli år 1914 som gick av stapeln på Simstadion Ribersborg.

Baltiska Huset eller som det då var, Acetylenpaviljongen vid Baltiska utställningen i Malmö år 1914.
När väl utställningen var över köptes huset för 325 kronor och flyttades ner till Ystads Idrottsplats, där det inte rönte någon direkt större uppmärksamhet med sin tillvaro som kioskbyggnad.
Nu är det dock återbördat efter nästan 90 år till sin ursprungliga plats, Pildammarna, Malmö. Huset placeras utmed Kung Oscars väg. Huset är det enda sparade beviset från Baltiska Utställningen. Huset blir till en klubblokal för parkens boulleföreningar, samt kioskverksamhet.

Malmö år 1909. Utsikt över den Baltiska Utställningen och dess koloniträdgårdar som sedermera fick ge plats när man utvidgade sjukhusområdet.

Vattenreservoaren Pildammstornet till höger i bild. Vid foten av kullen låg Friluftsteatern som invigdes i samband med Baltiska Utställningen 1914. Invigning av dåvarande Malmö Friluftsteater skedde med "Värmlänningarna" sommaren 1914. Publiken fick då ta plats på de bänkar som fanns på kullen, vid det vattentorn som byggdes 1903 men som stängdes redan efter tretton år på grund av den dåliga kapacitet.
Teatern drabbades av en brand 1950 som delvis förstörde anläggningen.
Året 1954 revs teatern vid vattentornet och med detta flyttades hela verksamheten till Margaretapaviljongen.
Pildammarna vintertid försörjde sjukhuset med is som skulle användas i köket och på avdelningarna.
Mitt i bild skymtar Malmö Sjukhem uppfört år 1930. Utanför löper som alla vet just Pildammsvägen vägen som fick sitt namn år 1904 stavades då Pildamsvägen, denna stavning användes även av den koloniförening Pildam som fick ge vika och upplåta sin mark för sjukhusets expansion.

Malmö Baltiska Parken med Pildammarna.

Årtal okänt men vy över samma område. Malmö Allmänna Sjukhus. I bakgrund kan man i alla fall urskilja vattentornet Pildammarna. Pildammarna och Baltiska Parken.

 

ACETYLEN PAVILJONGEN

När byggnaden kröntes under just Baltiska Utställningen kunde man få se två facklor på taket som flankerade skylten "ACETYLEN PAVILJONGEN" tillsammans med Svenska Karbidkontorets emblem. Vid försäljningen till Ystad för 325 kronor försvann denna utsmyckning.

Numera har denna utsmyckning ersatts med två bouleklot, vilket man kan tycka till om det är passande eller ej. Acetylenpaviljongen som byggdes av Svenska Carbidbolaget, Göteborg tjänstgjorde då som utställningslokal och föremålen bestod av acetylenljuskastare samt acetylensvets och acetylengeneratorn Omega.

Utmed Carl Gustavs väg finns nu Acetylenhuset från Baltiska Utställningen. Huset kommer att användas av bouleklubben, och en viss kioskverksamhet kommer även att bedrivas.

Pildammarna och Storsjön med sin historia.

Vad visste vi om Pildammarna, hur såg det ut innan och vad hände inför denna gigantiska utställning som Baltiska Utställning blev.

Pildammarna bestod ursprungligen av två stycken dammar som åtskiljdes av en smal landtunga. Dessa hade inte något samband med varandra - det skiljde 20 cm i höjd mellan dessa båda vattenytor. Utställningsarkitekten Ferdinand Boberg skapade Storsjön genom att sammanbinda dessa båda dammar genom ett stort sund. Vattnet utgjorde inte bara ett miljöskapande element i utställningsområdet, utan fungerade också som transportmedium - båtturerna mellan de många bryggorna som fanns vid de olika attraktionerna var mycket populära.

Restaurang Kastellet med en matsal i två våningar och terrasser med utsikt över sjön var belägen på holmen i just Storsjön. Holmen var på den tiden förbunden med land genom återstoden av den vall som hade delat de två dammarna åt.

För att få en kontrast till Storsjöns omväxlande och fria form, byggdes en vall längs med sjöns västra strand, och därigenom skapades en regelbunden, långsmal vattenyta, som gjorde en effektfull inramning till den stiliga konsthallen. Denna konsthall upptog en yta av 6.500 kvm och var till två tredjedelar utbyggd i vattnet.

tillbaka