Kvarteret S:t Gertrud, Östergatan 3-9

Bagerska huset består av flera byggnader av skiftande ålder och har en spännande historia. Här på innergården finner vi Christian Berghs staty, den äldsta bebyggelsen på tomten.

På 1300- talet brann Bagerska gården ned och dåvarande ägaren Frans Suell började redan samma år bygga ett nytt hus av tegelstenar. Handelsmannen Carl Magnus Nordlind blev år 1797 ägare. Ett par år efter att Nordlind låtit inreda den lägenhet på andra våningen som senare skulle bli familjen Bergs hem under många år valdes han till borgmästare.

 

Tillbaka Här