Det här är Lars-Erik Arvendal, från Avesta. Lars-Erik är egentligen järnverksarbetare men har snart tillbringat fyra (4) år i FN-tjänst. Bilden är tagen vid position 811. Månaden före jul påbörjade han sin åttonde FN-tjänstgöring och är därmed en av våra mesta FN-soldater genom tiderna.

Premiären för Lars-Erik skedde år 1965 på Cypern, som även åtföljdes av 1966, för att året 1967 bli placering i Gaza, innan det året därpå åter var dags för Cyperntjänst. 1973 samt 1974 var Lars-Erik placerad vid Suezkanalen. Den gångna julen var den tredje (3) han firat i FN-tjänst. Många håller säkert med Lars-Erik när han säger att detta med denna varianten av arbete är och förblir ett gift, du måste bara tillbaka. Väl ute igen säger man för sig själv och inför alla att nu måste detta bara bli den sista. Tyvärr för Lars-Erik blir det den sista, han som många andra har gjort sitt, nu är det upp till andra.

 

Gå hem via UNEF.