Aspegrenska huset 1500-1600-talet på Östergatan - Mäster Nilsgatan [idag Djäknegatan].

 

Brygghuslängan på Mäster Nilsgatan

Historik: Under den senare hälften av 1500-talet inriktades handeln i Malmö allt mer på export av spannmål - korn, råg och i bearbetad form malt - samt av stalloxar och hästar. För denna form av rörelse krävdes utrymme och då var det inte ovanligt att man uppköpte gårdfastigeheten/erna i dess omedelbara närhet rev allt onödigt, byggde till för vad som krävdes av just rörelsen. Ett sådant exempel blev just Aspegrenska huset nr.217 i kv 45 S:t Peter. Under 1500-talet upptogs denna av tre gårdar, en medeltida stenhus ut mot Östergatan väster om detta två hus, troligen korsvirkeshus. Dessa tre gårdar hade under 1600-talet samlat under en ägare, handelsmannen Jacob Davidsen. Denne ersatte i sin tur de båda husen med ett praktfullt tvåvåningshus vid Östergatan i korsvirke på 21 fack, vilket i sin tur anslöts till den grundmurade byggnaden på hörnet. Vid själva mäster Nilsgatan uppfördes en brygghuslänga i två våningar som sedan följdes av tre mindre byggnader mot kyrkoplanen, dessa tre byggnader innehöll stallet, vagnslider, vedbod m.m. När gården revs år 1908, överlämnades det mesta inklusive just själva stommen till Malmö Museum. Idag lite mer än ett halvsekel kan denna eller vad som finns kvar av detta hus beskådas på Lilla Torg i Malmö, huset ingår i en sidolänga vid Ekströmska huset, som Malmö Sparbank Bikupan uppfört i gården nr:615 i kv 53 Stjärnan vid Torvgatan.

tillbaka här tillbaka