Adelgatan: Äldst i gatunamnsfamiljen är Adelgatan. På en sandås längs havet löpte här i Malmö Adelgatan fram. Under medeltiden kallades denna gata för Almenningsgaden, dvs en allmännenhetensväg, landsväg, färdeväg. Haerstraede var även detta ett gammalt namn för just Adelgatan. För att vara riktigt korrekt så har det funnits två (2) Adelgator i Malmö: The lange Ahtelgaden, motsvarande Östergatan - Adelgatan-Västergatan samt Then søndre Athelgade nuvarande Södergatan.

Själbogatan har fått sitt namn efter de små hus där fattiga människor särskilt, "käringar" bott och vilka hus en gång skänkts som gåva för själens salighet. Badstustraede eller Bastuffuestredet är ett annat namn efter den belägna kyrkans badstuga.

Stora Kvarngatan ( Kvarngatan) namngavs året 1807,den är uppkallade efter väderkvarnen Vallamöllan.

Baltzargatan: namnet belagt redan på 1690-talet, och härrör från Balzar bagare, som då ägde en gård på gatans norra sida..

Larochegatan: efter en perukmakare Leonard de la Rose, som ägde numera Faxeska Gården.

Tegelgårdsgatan efter de tegelbruk" tegelgårdar", som legat på båda sidorna om gatan.

Hjorttackegatan har fått sitt namn därför att i hospitalets bodar tillreddes ett läkemedel, en dekokt på raspat "hjortetak" hjorthorn.

Långgårdsgatan eller Branhusgränden efter ett kronobarnhus, beläget i nu. Kv Gråbröder.

 

Under 1860-talet skedde en nyordning i stadens topografi bl.a. varje fastighets skulle förses med ett adressnummer, som med vanliga skrivsiffror av 3 decimaltums höjd skulle sättas över fastighetens huvudingång. Gatorna skulle förse med namnbeteckningar, anbringade å gathörnen. Namnet skulle vara målat i vit oljefärg på svart botten.

tillbaka